1
Được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và đẩy mạnh hoạt động mua sắm của cộng đồng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến; tạo cơ hội cho người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm có chất lượng với mức giá ưu đãi đặc biệt. Kể từ sau khi mã giảm giá (MGG - coupon) lần đầu tiên ra đời trong một chiến hàng giảm giá dịch của Coca-cola năm 1880, một xu hướng m